Opole - Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki

Festiwal organizuje Opolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od 2017 r., z przerwą na pandemię w roku 2020. Projekt finansowany jest w ramach Konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Cel nadrzędny tej imprezy to integracja artystów polonijnych, działających w ogromnym rozproszeniu. Jest on realizowany jeszcze długo po festiwalu, dzięki portalom społecznościowym, które rozgrzane są do czerwoności festiwalową radością, przyjaźnią i festiwalowymi wspomnieniami. Interesujące jest to, że ta polonijna brać, która zjeżdża ochoczo do Opola, nastawiona jest nie na rywalizację, lecz raczej na wymianę doświadczeń i przeżycie festiwalowej przygody w Ojczyźnie przodków.

 

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

 

Radio Opole – jak co roku – jest patronem medialnym wydarzenia.

Zagraniczne echa festiwalu